"uw houvast in bereikbaarheid"

Logboek

De module is speciaal ontwikkeld om het delen van informatie tussen medewerkers die in wisseldienst draaien te vereenvoudigen. Informatie die moet worden gedeeld zoals een interne verhuizing, verwacht bezoek of een belangrijke gebeurtenis kan worden ingevoerd en naar verschillende medewerkers worden gedistribueerd.

Per item kan worden aangegeven op welke locatie deze betrekking heeft en er wordt weergegeven of het bericht is gelezen of niet gelezen.

Aan informatie kan een vervaldatum en -tijdstip worden gekoppeld opdat het bericht naar het archief kan worden weggeschreven en niet meer zichtbaar is als de actualiteit is achterhaald. Onnodige vervuiling van mailboxen of het lezen van achterhaalde e-mails door medewerkers in wisseldienst wordt hiermee voorkomen.

De informatie is altijd beschikbaar en er is een zoekfunctie waarmee (zowel actuele als gearchiveerde) items snel op het scherm kunnen worden weergegeven. De module draagt er toe bij dat relevante informatie op het juiste moment en op de juiste plaats wordt weergegeven.

Registro