"uw houvast in bereikbaarheid"

Noodsituaties en calamiteiten

In de module is het calamiteitendraaiboek gedigitaliseerd en worden stapsgewijze instructies gegeven hoe te handelen bij een noodsituatie als: bommeldingen, brand- en inbraakalarmen, ICT-storingen, etc.. De instructies kunnen variëren afhankelijk van de dag, het tijdstip en/of de locatie. De medewerker krijgt altijd de bij de calamiteit geldende instructies voor het actuele tijdstip op het scherm.

Optioneel is een integratie met het telefoonsysteem mogelijk waarbij grote groepen medewerkers kunnen worden gewaarschuwd. Dit leidt ertoe dat bij incidenten of in noodsituaties groepen als: een crisis-, reanimatie-, BHV- en traumateam middels één handeling kunnen worden opgeroepen of een ZIROP-procedure in werking worden gezet met terugmelding en monitoring wie beschikbaar is.

Er is in het alarmeringssysteem een app beschikbaar waarmee gebruikers(groepen) onderling encrypted berichten kunnen uitwisselen.

Ook bij brand-, inbraak- en systeemalarmen kunnen met het alarmeringssysteem automatisch procedures in gang worden gezet en medewerkers worden gewaarschuwd.

Het alarmeringssysteem is NEN 2575, NEN7510 en Medical Device Class 1 gecertificeerd.

Uitleenregistratie