"uw houvast in bereikbaarheid"

Onregelmatigheidsregistratie

De module is ontwikkeld voor de registratie, monitoring en afhandeling van onregelmatigheden zoals: schade, diefstal, agressie, verdachte omstandigheden, bedreiging aangaande patiënten, personeel en/of bezoekers.

Bij het “opslaan” van een incident kan er automatisch een email worden gestuurd naar personen of instanties die relevant zijn voor kennisname van het incident.

De module beschikt naast uitgebreide zoek- en weergavemogelijkheden over een exportmogelijkheid naar bijvoorbeeld Excel ten behoeve van managementrapportage.

Verloren en gevonden voorwerpen