"uw houvast in bereikbaarheid"

Uitleenregistratie

De module is geschikt voor registratie van de uitgifte en retourmelding van allerlei soorten uitgiften zoals sleutels, leenpassen en laptops. De uitgiftematerialen zijn vrij te bepalen en per item is aan te geven wie in aanmerking komt om het item te lenen. Ook het tijdsbestek is aan te geven bijvoorbeeld “vaste tijdsduur” of “terug op een bepaalde tijd”.

Als de uitgifteperiode is verstreken en het item is nog niet retour geboekt dan verschijnt er automatisch een pop-up zodat er actie kan worden ondernemen.

Van alle uitgiftes wordt geregistreerd wie de uitgifte heeft gedaan en wanneer het is uitgeleend en geretourneerd. Alle uitgiftes worden na retourboeking weggeschreven in een archief zodat later kan worden teruggezocht wie wanneer het item heeft geleend.

Er kan een koppeling worden gemaakt met het bronbestand van het personeelssysteem zodat gegevens van medewerkers automatisch worden weergegeven en ter controle kunnen worden gebruikt.

Onregelmatigheidsregistratie