"uw houvast in bereikbaarheid"

Een telefonisch dienstverleningsconcept

Ook in de tijd van elektronische communicatie bepaalt het eerste contact per telefoon nog vaak hoe een klant naar uw organisatie kijkt. De perceptie van een beller wordt beïnvloed door de snelheid waarmee wordt beantwoord, de doorverbindingen en de kwaliteit van het antwoord.

Deze telefonische dienstverlening wordt met name bepaald door de medewerkers, procedures en afspraken over bereikbaarheid. Functionaliteit en techniek spelen een essentiële rol als het gaat om de bereikbaarheid van het hoofdnummer, de afdelingen (bijv. de poliklinieken) maar ook bij de bereikbaarheid van de individuele medewerkers.

Atrium beschrijft in een telefonisch dienstverleningsconcept de belangrijke aspecten van de telefonisch dienstverlening van uw organisatie, zoals:

De vervanging van een telefonie- of zorgcommunicatiesysteem

Het herinrichten of vervanging van een telefonie- en zorgcommunicatiesysteem is niet alleen technisch maar ook organisatorisch een complex project. Telefonie raakt de hele organisatie en het is van belang om de organisatie in een vroegtijdig stadium te betrekken in een dergelijk project.

Atrium beschikt over concepten en methodieken om een herinrichting- of vervangingsproject vorm te geven. Consultants van Atrium adviseren en ondersteunen bij:

Aansluitend kan Atrium u ondersteunen bij de implementatie en het projectmanagement.

Atrium beschikt over 25 jaar kennis en ervaring met telefonie- en zorgcommunicatiesystemen en zorgt voor een breed draagvlak voor besluitvorming over de toepassing van Unified Communications en vast-mobiel integratie en zorgt voor een optimaal projectresultaat.