"uw houvast in bereikbaarheid"

Filosofie

In de tijd van elektronische communicatie wordt gecommuniceerd via websites, email, telefoon, mobiele apps, internet, social media, video, chat en messaging. Een juiste combinatie van verbindingen, informatie- en communicatiesystemen is van groot belang voor elke organisatie. De voorzieningen leveren dagelijks een belangrijke bijdrage aan het primaire proces van een organisatie en de interne communicatie.

De organisatie en medewerkers vervullen echter een essentiële rol bij de communicatie met externe – en interne relaties, en zijn mede bepalend voor de mate van tevredenheid over de dienstverlening van een organisatie.

In projecten werkt Atrium complementair aan de opdrachtgever. In een project kunnen diverse werkzaamheden door interne medewerkers of gezamenlijk met de consultant worden uitgevoerd. Daar waar nodig brengt Atrium specialistische kennis, tijd en methodieken in bij de uitvoering van een project.

Deze filosofie staat borg voor een project met een breed intern draagvlak voor besluitvorming en een lage graad van afhankelijkheid van externe partijen. Daarnaast beperkt Atrium met deze filosofie uw uitgaven tot hetgeen strikt noodzakelijk is.

De werkwijze van Atrium kenmerkt zich door een flexibele, pragmatische en resultaatgerichte aanpak.